نقد وبررسی کتب جدید پایه ششم ودوم وآموزش های آن
تاریخ : شنبه 9 دی‌ماه سال 1391
نویسنده : امیر حسین خزایی

به ترتیب صفحات- صفحه 4 به جای کشور ((زدستان))یک کشور با واحد شناخته شده طرح می شد نه زدستان خیالی-

صفحه 5 سوال 9 یا شکل اصلاح شود یا مخرج به جای 100 -120 تایی شود. سوال هفت هم واحد لیوان ها زیاد مشخص نیست بهتراست اصلاح شود.

 

صفحه 7 سوال 4 مخرج کسر به جای 23  عدد 27قرار گیرد. -

صفه10 هم یک سوم باک بنزین داشته باشدمفهومی تر است تا یک دوم  که نصف می باشد. واسان است

بالای صفه18 هفت پنجم قرمز اول پنج هفتم شود.هنوز معکوس نشده

صفحه 19 سوال2- کسر یک وسه سوم به یک ویک سوم تیدیل شود. تا منفی نشود.

صفحه 31 سوال 2- ضرب ردیف سوم باید یک ویازده صدم در یک ویازدهصدم ضرب شود

سوال 3 هم  باید  خود سوال اصلاح شود که جمعا 4تا شود یا 5 تا  بخورد.باید این طور باشد .یک برگ کاغذ را از وسط 4بار تا میزنیم.

صفحه 53 هم -  حرکت خورشید وزمین دوگانگی دارد اخرش مبنا خورشید ثابت است یا زمین یا برعکس

صفحه 54-زاویه در ساعت 9 دو زاویه خواهد داشت ایا منظور 90 محاسبه گردد یا 270

صفحه 83- با توجه به سوال ابتدا عدد ها را مینویسیم بعد جابجایی اشکال ندارد در تناسب

صفحه 88 کار در کلاس-صورت و مخرج کسر تا اخرین مرحله ساده شود و5 را نیز خط بزنیم

صفحه89سوال 5 بهتر است 57 دسی متر چند متر است نه کیلومتر- سوال 8هم ساعت 3 وبیست وپنج دقیقه سه وربع شود

سوال 9هم 4231 گرم به  کیلو گرم  تبدیل شود.

صفحه 92- جدول اصلاح شود  5 کیلو ابی  و3 کیلو زرد می شود 8 کیلو سبز وبقیه هم اصلاح شود.

صفحه98 سوال 4  -201 خانوار به 200 خانوار تغییر یابد.

صفحه 110-  تعداد گاوها در جدول ده وجمع پا ها به جای 600 -60 درست است در ان ردیف بقیه جدول هم حل شود تا به جواب برسیم

صفحه 111 سوال یک- جدول سه ضربدر5 منهای 7 می شود 8 نه 12

صفحه 117 سوال یک – تعداد8 بار صحیح است نه 10 بار

صفحه  129 سوال4- از لحاظ شکل ومقدار رنگ مسئله اشکال دارد عدد33 به 47 نزدیک اما از لحاظ رنگ 47 خیلی سطح ان بیشتر است.

صفحه 130- سوال یک –همه ی گسترده ها ایراد دارند باید گسترده جدیدی طرح شود هرچند یکی از گسترده های مکعب 6 وجه دارد ولی درست طراحی نشده است

صفحه 139- سوال 5- اندازه ضلع 6 سانتی به 9 سانتی متر تبدیل شود

صفحه 143- مختصات متوازی الضلاع اشکال دارند مختصات نقاط تغییر یابند

صفحه 145- تمرین یک ودو جدول مختصات کوچک طراحی شده بزرگتر رسم شود چند ردیف کم دارند

صفحه 149- باز جدول مختصات کوچک طراحی شده و جای مختصات نقاط را ندارد. باز بزرگ شود

صفه 150 – سوال 5- در مسئله به ساعت نیاز نیست فقط دقیقه وثانیه لازم است.

صفحه 151- باید تمام شکل های (1،2،3،4) مربع باشند.


آخرین مطالب
 
متن دلخواه شما
 
 
 
سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
دریافت کد ابزار آنلاین
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
Susa Web Tools
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
Susa Web Tools
SusaWebTools
SusaWebTools
Susa Web Tools