X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سکوی ششم دلفان
نقد وبررسی کتب جدید پایه ششم ودوم وآموزش های آن
تاریخ : جمعه 13 بهمن‌ماه سال 1391
نویسنده : امیر حسین خزایی

طرح درس کلاس چند پایه جغرافی پنجم با روش برنامه ای و قرآن چهارم


طرح درس کلاس چند پایه

روش های تدریس

وسایل مورد نیاز

زمان

هدف کلی

محور-خودآموخت

عنوان درس

نام درس

پایه

پرسش و پاسخ و مستقل خوانی

در طرح درس امداه

20

روخوانی درس و مفهوم پیام قرآنی

محور 1

آیه الکرسی

قرآن

چهارم

اموش برنامه ای

در طرح درس امداه

25

اموزش کشور همسایه عراق

محور1

عراق

تاریخ

پنجم

 نام درس :جغرافیا                    موضوع درس : کشور های همسایه                                       پایه تحصیلی : پنجم ابتدایی  

تعداد دانش آموز : 8 نفر             مدت جلسه : 25 دقیقه      مدل کلاس : سنتی (معمولی )              نام معلم

            سال تصیلی 91-1390             

مشخصات کلی

آشنایی دانش آموزان با کشور عراق به عنوان یکی از کشور های همسایه ایران

هدف کلی

دانش آموزان در پایان این درس بتوانند .

1- با موقعیت کشور عراق نسبت به ایران اشنا شوند .  

2- با با شهرهای مذهبی کشور عراق آشنا شوند .  

3- بابا دین و زبان مردم کشور عراق اشنا شوند .  

4- نام شهرهای نفت خیز عراق را بداند .   

5- نام مهمترین محصول کشاورزی عراق را بداند .

6- نام رود های مهم کشور را بداند .

اهداف جزئی

دانش آموزان در پایان این درس بتوانند

1-  موقعیت کشور عراق را نسبت به ایران بیان کنند . ( شناختی )

2- بتوانند پایتخت این کشور را روی نقشه نشان دهند .  ( کاربرد )

3- بتوانند  شهر های نفت خیز را نام برده و روی نقشه پیدا کنند . ( دانش و شناخت)  

4- بتوانند رود های مهم کشور را نام ببرند .  ( دانش )

5- بتوانند  مفهوم اروند رود را بیان کنند .   درک و فهم )

6-بتوانند شهرهای مذهبی ایران را نام ببرد و اهمیت آنها را بیان کنند . ( دانش و درک و فهم )

7- کشور عراق را روی نقشه مشخص کنند . ( کاربرد )

8- با استفاده از راهنمای نقشه شهر های مذهبی عراق ،شهر های نفت خیز عراق و  کوهها را پیدا کنند . (مهارت و کاربرد )

اهداف رفتاری

اموزش برنامه ای

روش تدریس

نقشه ،  کتاب درسی ، وایت برد ، کارتهای تهیه شده ، سوالات ارزشیابی پایانی و کامپیوتر

وسایل مورد نیاز

مدل کلاس سنتی یا معمولی و اموزش در کلاس هوشمند یا خود کلاس انجام می گیرد .

فضا و مدل کلاس

زمان لازم

فعالیت دانش آموز ان

فعالیت معلم

فعالیت قبل از تدریس مشترک برای هر دو پایه

5

1-       برخواستن دانش آموزان و ذکر صلوات بر پیامبر( ص ) و اهل بیت (ع)

2-       اعلام حضور

3-       پاسخ به پرسشهای معلم

 

سلام ، حضور و غیاب، قرائت قرآن ، توجه به وضعیت روحی و روانی فراگیران، توجه به مناسبت های روز، توجه به فضای فیزیکی ،بررسی تکالیف و ارائه ی بازخورد های مناسب حضور و غیاب  

 بررسی تکالیف در صورت وجود  گروه بندی

3

 

دانش آموزان به سوالات معلم در حد معلومات خود جواب می دهند .

 

 معلم با پرسیدن سو الاتی میزان اطلاعات دانش آموزان را برای شروع درس جدید بدست می اورد .

1 – نزدیکترین کشور همسایه ما کدام کشور است ؟

2- ایرانیان با چه هدفهایی به عراق مسافرت می کنند ؟

3  - همسایه های ایران را نام ببرید ؟ همسایه های غربی ایران را نام ببرید؟

4 - از کشور همسایه غربی ، عراق چه اطلاعاتی دارید ؟ 

5 – رودهای مهم ترکیه که به کشور های همسایه سرازیر می شوند را نام ببرید ؟

ارزشیابی تشخیصی

2

 

 دانش آموزان با توجه به معلومات خود که از  یادگیریهای قبلی در مدرسه و با توجه به یادگیریهایی که از وسایل ارتباطی به دست آورده اند جواب می دهند .

 

 

 

 

    معلم با نشان دادن نقشه کشور عراق روی نقشه وذکر اینکه کدام کشور در سال 59 به ایران حمله کرد و قسمتهایی از ایران را اشغال کرد . توجه دانش آموزان را به کشور عراق جلب می کند .

ایجادد انگیزه

 10

 دانش آموزان با اشتیاق کامل گوش می دهند و با راهنمایی معلم در مواقع لزوم از کتاب یا نقشه و یا وسایل کمک آموزشی دیگر استفاده می کنند .    

معلم:  معلم برای استفاده از کارتها به اهداف درس نیاز دارد و برای نیل به این هدف مهم باید اهداف رابرای دانش آموزان معین کند بدین صورت که درباره موقعیت کشور عراق ، رود های مهم آن ، رود مرزی بین ایران وعراق ، دین و زبان مردم عراق ، پایتخت آن کشورو شهرهای مذهبی برای دانش آموزان مطالبی را بیان نموده و توضیحات لازم را بیان کند.

 

ارایه درس

 

مرحله اول

دانش آموزان نیز کارت ها را با علاقه روخوانی کرده و در مورد و به پرسشهای سایر دانش آموزان با دقت دنبال می کنند . در این روش دقت بالای دانش آموزان خیلی مهم است چون بعد از جواب هر دانش آموزی فرمان ادامه آن با توجه به شماره کارت دانش آموز دیگری است .

ساخت قاب یا کارت با توجه به اهداف درس و مدل شاخه ای که کارتها را بصورت نامنظم بین دانش آموزان پخش می کند و توضیحات لازم را در باره این روش ارائه می دهد  .

مرحله دوم

دانش آموزان با اشتیاق خیلی زیاد گامها را اجرامی کنند .

اجرای گام به گام  روش تدریس توسط دانش آموزان با نظارت معلم این مرحله 14 سوال دارد که در 36  کارت تهیه گردیده است . در هر کارت دو جواب طراحی شده است که در مقابل هر جواب یک عدد قرار داده شده ، یعنی اینکه به شماره آن کارت بزای مشاهده ی نتیجه مراجعه کنید .

مرحله سوم

 

 

نتیجه گیری از درس

 

 

 

3

دانش آموزان با معلوماتی که کسب نموده است  جواب سوال را بیان می کند .

 

معلم از چند دانش اموز چند سوال در خصوص درس می پرسد .

پایتخت کشور عراق کدام شهر است ؟

شهر های مذهبی عراق را نام ببرید ؟

رود های مهم عراق را نام ببرید ؟

............

ارزشیابی پایانی

 

 

 

 

 

2

دانش آموزان با توجه به اینکه دوست دارند اغلب آموخته های خود را برای افراد خانواده بازکو کنند و احساس می کنند که خانواده این موضوع را نمی دانند آن را بااشتیاق برای خانواده خود توضیح می دهند .

اهمیت برقراری ارتباط را در حد توان به کلاس به صورت گروهی آموزش می دهند . با تلفیق درس هنر وجغرافی در زنگ هنر نقشه عراق را با خصوصیات خواسته شده رسم می کنند.

1-جزئیات کار امروز را برای خانواده ی خود در منزل با توجه به درس داده شده تعریف کنید.( عمومی)

دانش آموزان ،به نظر شما اگر ما با کشور های همسایه ی خود ارتباط برقرار نمی کردیم  چه اتفاقی ممکن بود بیافتد؟ در مورد آن 4 سطر بنویسید  و جلسه ی بعد برایم بیاورید   (بسطی امتدادی و خلاقیتی)

نقشه عراق را در مقیاس برزگتر نقاشی کنند و شهر های مهم و رود ها و همسایه های عراق را در آن مشخص کنند .( خلاقیتی )

تعیین تکلیف

تدریس در کلاس های درس چند پایه و دانش آموزی در این کلاس ها ، تجارب فراوانی را به بار می آورد . تجارب بر آمده از کلاس های درس چند پایه برای معلمان ، افزیش توانایی حرفه ای و وابستگی به دانش آموزان است که به گفته ی یکی از معلمان کلاس چند پایه : معلم کلاس چند پایه، سر پرست خانواده پر فرزندی است که باید برای همه ی آنان به صورت متفاوت برنامه ریزی کند و به نسبت مساوی محبت خود را به هر کدام از بچه ها نشان دهد . و بر این باور است که کلاس درس چند پایه «کلاس زندگی » است.

 

 

طرح درس کلاس چند پایه

 

 نام درس :قرآن                        موضوع درس : انس باقرآن ( آیۃ الکرسی )         پایه تحصیلی :چهارم  ابتدایی  

تعداد دانش آموز : 8 نفر                  مدت جلسه : 20 دقیقه           مدل کلاس : مدل کلاس سنتی یا معمولی     نام معلم :

مشخصات کلی

تقویت و تثبیت مهارت  روخوانی آیات درس به صورت شمرده  به منظور انس با قرآن و فراگیری مفهوم پیام قرآنی   

هدف کلی

دانش آموزان در پایان این درس بتوانند .

1- با یکی دیگر از سوره های قرآن  آشنا شوند . ( دانش )   

2- با معنی پیام قرآنی یعنی اتحاد آشنا شوند .  (دانش )

3- با مترادف کلمه( حبل الله ) به معنای (قرآن یا ریسمان محکم)  آشنا شوند . (دانش )  

4- با در جلسات بعدی با حروف مقطقه  به عنوان رمز های قرآن آشناشوند  . (دانش  )

5  - بتواند حروف مقطعه قران را بدرستی بخواند  . (مهارت )

 6-  بتوانندایات 102تا 105 سوره آل عمران  را شمرده و روان بخوانند . ( مهارت  )

7- معنی پیام قرآنی را در کتاب پیدا کرده بازبان ساده بیان کند  .  ( درک و فهم )

8- بتوانند ایات خوانده شده را برای اعضاء خانواده بخواند و و با توجه به معنی پیام قرآنی با خانواده همکاری کند  .   ( کاربرد )  

9 - بتواند اشتباه خود را جبران کند  .   (کاربرد  )

10-  به زیبا خواندن و حفظ بعضی از آیات ازجمله پیام قرآنی علاقه بیشتری پیدا می کند . ( عاطفی )

11 - به دوستان در صحیح خواندن قران کمک کند . (روانی حرکتی  )

12 – با بعضی از قاریان مشهور آشنا شوند . (دانش )

13 – به شنیدن قرائت زیبای قرآن علاقه نشان می دهد . (عاطفی )

14- آیات قرآنی دارای حروف ناخوانا را با توجه به معلومات قبلی به درستی بخواند . (روانی حرکتی )

 

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

تلفیقی از پرسش و پاسخ ، مستقل خوانی

روش تدریس

کتاب درسی ، کامپیوتر ، وایت برد

وسایل مورد نیاز

مدل کلاس سنتی یا معمولی و اموزش در کلاس هوشمند یا خود کلاس انجام می گیرد .

فضا و مدل کلاس

زمان لازم

فعالیت دانش آموز ان

فعالیت معلم

فعالیت قبل از تدریس مشترک برای هر دو پایه

 قبلا انجام گرفته

برخواستن دانش آموزان و ذکر صلوات بر پیامبر( ص ) و اهل بیت (ع)

اعلام حضور

پاسخ به پرسشهای معلم

 

سلام ، حضور و غیاب، قرائت قرآن ، توجه به وضعیت روحی و روانی فراگیران، توجه به مناسبت های روز، توجه به فضای فیزیکی ،بررسی تکالیف و ارائه ی بازخورد های مناسب حضور و غیاب   بررسی تکالیف در صورت وجود  گروه بندی

3

 دانش آموزان داستان را بصورت خلاصه بیان می کنند .

دانش آموزان آیات را باصدای بلند از روی کتاب می خوانند .

هر کدام از دانش آموزان که علاقه داشته باشد و بتواند آیاتی از سوره واقعه را حفظی می خواند .

 

 

 

1-از دانش آموزان سوال می شود قصه قرآنی درس قبل را در دو سطر بیان کنند .

2-چند  تا از دانش آموزان آیات سوره واقعه  را  با صدای بلند و شمرده بخوانند ؟

3-هر کدام از دانش آموزان که علاقه داشته و بتوانند آیاتی از سوره واقعه را حفظی بخوانند  ؟

از دانش آموزان سوال می شود که درس جدید مربوط به کدام سوره قران کریم است ؟

ارزشیابی تشخیصی

2

دانش آموزان با اشتیاق به سراغ کتاب رفته و پیام قرآنی را پیدا کرده و با توجه به معلوماتی که در پایین پیام  قرآنی آمده می دانند که این آیه مربوط به سوره آل عمران است .

برای ایجاد انگیزه پیام قرآنی را روی کارتهای قرآنی زیبا نوشته و از آنها می خواهیم که این آیه را در کتاب درسی پیدا نمایند و بگویند این آیه در کدام سوره قرآن آمده است .  

ایجادد انگیزه

 8

 فعالیت دانش آموزان

 دانش آموزان کتاب درسی را باز نموده و هنگام قرائت با دقت گوش می دهند و زیر کلمات خوانده شده خط می برند . و بعد از   با فرمان معلم یکی از دانش آموزان شروع به خواندن آیات می کند و دانش آموزان دیگر نیز به همین ترتیب فعالیت می کنند . و دیگر بچه ها گوش می دهند و دانش آموزانی که در کلماتی مشکل دارند به نوبت یکی یکی کلمات را بخش بخش می خوانند .                              

دانش آموزان پیام قرآنی را همراه با معنی آن می خوانند . و در گروه خود معنی و مفهوم آن را به بحث می گذارند و نتیجه را یکی از اعضاء گروه به کلاس گزارش می دهد . و با ذکر صلوات مورد تشویق قرار می گیرند .                                                                    

 موضوع درس را روی برد کلاس می نویسیم و از دانش آموزان می خواهیم کتاب درسی را باز کنند و زیر آیات قرآن با ته مداد یا خود کار خود خط ببرند و آیات با استفاده از کامپیوتر برای دانش آموزان قرائت می شود .

بعد از یکی از دانش آموزان مستعد می خواهیم تا آیات را برای دوستان خود بخواند و بقیه گوش می دهند وخط می برند و توجه می کنند که اشتباه دوستشان را اصلاح کنند .

و کلماتی که تشخخیص داده شود که دانش آموزان در خواندن آنها مشکل دارند را روی برد نوشته واز دانش آموزان می خواهیم  بصورت بخش بخش بخوانند . پس از اطمینان کامل از یادگیری روخوانی ایات قرآنی توجه دانش آموزان را به پیام قرآنی و مطالب صفحه بعد معطوف می داریم .

بعد از دانش اموزان می خواهیم با علاقه خود به پای برد آمده وپیام قرآنی را بخوانند . و مورد تشویق همکلاسیها قرار می گیرند . و از آنها می خواهیم در مورد پیام قرانی با گروه خود بحث کنند و مفهوم پیام توسط یکی از اعضاء گروه با زبان ساده بیان گردد. 

و دیگر گروهها نیز این کار را انجام می دهند . و در نهایت خودمان در صورت نیاز مطلب را کامل می کنیم .

ارایه درس

  

2.5

 

معلم با استفاده از جواب دانش آموزان و گفته های خود نتیجه درس را بیان می کند .

برای نتیجه گیری از دانش آموزان در خصوص تدریس ارائه شده سوالاتی بعمل می اید .

از پیام قرآنی چه یاد گرفته اید .

برای اینکه بهتر قرآن را بخوانیم چه باید بکنیم ؟

درباره حبل الله و معنی پیام قرآنی هر چه می دانید بیان کنید .

نتیجه گیری از درس

 

 

 

2.5

 دانش آموزان با معلوماتی که کسب نموده است  جواب سوال را بیان می کند

 معلم از چند دانش اموز سو الهایی  در خصوص درس می پرسد .

مسلمانات برای اینکه قدرت زیادی داشته باشند و چه کاری باید انجام دهند   ؟

در چه مواقعی لازم است مسلمانان با هم متحد باشند  ؟

اگر مسلمانان متفرق شوند و متحد نشوند چه مشکلاتی برای آنان بوجود می آید ؟

 برای اینکه بهتر بتوانیم قران را بخوانیم چه باید بکنیم ؟

پیام قرانی را یکی از دانش آموزان بخواند .

ارزشیابی پایانی

 

 

 

 

 

2

دانش آموزان با توجه به اینکه دوست دارند اغلب آموخته های خود را برای افراد خانواده بازکو کنند و احساس می کنند که خانواده این موضوع تازه را نمی دانند آن را بااشتیاق برای خانواده خود توضیح می دهند .  سایر فعالیتها را با شور و شوق زیادی همراه با خانواده ها ی پاسخگوی خود انجام می دهند .

 

1-       معنی پیام قرآنی را برای اعضاء خانواده توضیح دهید  و با خط زیبا بنوسید و در زنگ هنر به کلاس بیاورید بهترینها را در بورد کلاس نصب می کنیم   .( بسطی  وعملی  )

2-       در قرآن کریمی که  در منزل وجود دارد با همکاری اولیاء خود سوره آل عمران و آیه های خوانده شده و پیام قرآنی را پیدا کنید  ( عملی )

3-      آیات را برای اعضاء خانواده شمرده و روان بخوانید و از آنها بخواهید که اشتباه شما را اصلاح کنند.(عمومی )

4-       با همکاری اولیاء خود به معنی آیات خانده شده توجه کنید و هر کسی که دوست دارد به کلاس گزارش دهد.( خلاقیتی )

5-        

تعیین تکلیف

تدریس در کلاس های درس چند پایه و دانش آموزی در این کلاس ها ، تجارب فراوانی را به بار می آورد . تجارب بر آمده از کلاس های درس چند پایه برای معلمان ، افزیش توانایی حرفه ای و وابستگی به دانش آموزان است که به گفته ی یکی از معلمان کلاس چند پایه : معلم کلاس چند پایه، سر پرست خانواده پر فرزندی است که باید برای همه ی آنان به صورت متفاوت برنامه ریزی کند و به نسبت مساوی محبت خود را به هر کدام از بچه ها نشان دهد . و بر این باور است که کلاس درس چند پایه «کلاس زندگی » است.


آخرین مطالب
 
متن دلخواه شما
 
 
 
سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
دریافت کد ابزار آنلاین
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
Susa Web Tools
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
Susa Web Tools
SusaWebTools
SusaWebTools
Susa Web Tools